Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2014

nowisgood
Tchórzostwo składa się z pięciu programów: złych myśli na czyjś temat, osądzania, wyrzeczenia się, nienawiści i zniszczenia.
— Siergiej Łazariew
Reposted fromstonerr stonerr
nowisgood
Kwestia przywiązania. Przywiązanie:   „(…) bardzo silne przywiązanie zabija, podobnie jak nienawiść.” „(…) przywiązać się można nie tylko do człowieka, lecz również do zwierzęcia, pracy lub domu, w którym mieszkasz.” „(…) przywiązanie do tego co ziemskie, ziemskie namiętności i pragnienia sprowadzają na człowieka nieszczęścia.” „Czym jest interesowność? Zbyt mocnym przywiązaniem do dóbr ziemskich i gotowością wyrzeczenia się dla nich Ducha Świętego, czyli przyzwoitości, szlachetności i miłości.”   „Początkowo uważałem, że przylgnąć można do daczy, pieniędzy czy samochodu. Później ze zdumieniem zobaczyłem, że można również przywiązać się do pracy, poczucia obowiązku i pozycji społecznej, a także uczynić bożyszczem jedzenie, alkohol, seks, przyjemności, swój wygląd oraz ukochaną osobę. Gdy człowiek modlił się i pozbywał przyczyny przywiązania, następowała gwałtowna poprawa.”
— Siergiej Łazariew
Reposted fromstonerr stonerr
nowisgood
(…) czym jest przylgnięcie do losu i w jaki sposób można do losu przylgnąć? - Na przykład lubi pani swoje mieszkanie, meble lub podoba się pani jakiś samochód, natomiast nienawidzi pani telefonu, który nieustannie przeszkadza. To wszystko są przedmioty materialne, nieożywione. Przywiązując się emocjonalnie do dobrego samochodu, na poziomie subtelnym przywiązuje się pani do całej przyrody nieożywionej, a nienawidząc telefonu, jej nienawidzi. W ten sposób powstają setki powiązań pomiędzy panią a przyrodą nieożywioną. Wszystkie one łączą się w pojęcie “los” i skupiają się w pani ciele. Posiada pani los nie tylko na Ziemi, lecz również na innych planetach i w innych światach. Istnieje los wyższego rzędu, łączący w sobie ponad czterdzieści dziewięć różnych wcieleń w tym i w innych wszechświatach. Los jest realnym tworem, tyle że na poziomie pola.
— Siergiej Łazariew
Reposted fromstonerr stonerr
nowisgood
(…)choroba jest spowodowana agresją i leczona oczyszczaniem duszy poprzez skruchę, człowiek odczuwający w sobie miłość będzie zdrowy i szczęśliwy (…). Wstawaj rano i życz dobra całemu otaczającemu cię światu: ludziom, zwierzętom, roślinom i kwiatom. Mów: kocham siebie, kocham innych ludzi, kocham ziemie, kocham kosmos, Boga i wszechświat. Wtedy będziesz zdrowa, ponieważ twoja dusza będzie oczyszczać się z agresji.
— Siergiej Łazariew
Reposted fromstonerr stonerr
nowisgood
Struktura wszechświata jest komórkowa, na wzór plastra miodu, te komórki - to inne światy. (…) w każdym ze światów istnieje mój sobowtór informacyjny. Oznacza to, że jeśli będę za mocno przywiązywał się do ziemskiego szczęścia, zacznę “ciągnąć kołdrę na siebie”, czyli ściągać wszystko z innych światów do swojej powłoki w tym świecie. Przez to będę niszczył swoje sobowtóry w innych światach. (…) w momencie, kiedy myślę o jakimś człowieku, mój sobowtór błyskawicznie przenosi się tam, gdzie on się znajduje i zbiera informację o nim.
— Siergiej Łazariew
Reposted fromstonerr stonerr viahoseanna hoseanna
2684 47b6 500
Reposted fromwestwood westwood viaillusio illusio

September 16 2014

nowisgood
1623 37cd 500

sapphire1707:

Peucetia viridans | by alokesahu | http://ift.tt/1rSjQbh

Reposted fromYggry Yggry
nowisgood
5167 41b4
Reposted fromcorvax corvax viadonotsendrequest donotsendrequest
nowisgood
9917 afd5
Reposted fromdonotsendrequest donotsendrequest

September 15 2014

nowisgood
1309 db4f
Reposted fromxpetqa xpetqa
nowisgood
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaYggry Yggry
nowisgood
2710 9c56
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viafelicka felicka
nowisgood
8031 1c19

When they know something that I don't
nowisgood
8449 fd65
only 7 people in the world have these type of eyes and this skin tone
Reposted fromniee niee viamolotovcocktail molotovcocktail
4571 8784 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viafelicka felicka
nowisgood
1478 5d46 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt

September 14 2014

9731 fe47 500

alithea:

canisfamiliaris:

Is Junk Food Really Cheaper?

The answer is NO.

The “fact” that junk food is cheaper than real food has become a reflexive part of how we explain why so many Americans are overweight, particularly those with lower incomes. I frequently read confident statements like, “when a bag of chips is cheaper than a head of broccoli …” or “it’s more affordable to feed a family of four at McDonald’s than to cook a healthy meal for them at home.”

(via sunfoundation)

this bullshit fills me with a very specific kind of rage. so, TIME TO DEBUNK!

  1. that meal from mcdonalds takes virtually no time to acquire AND is available almost anywhere.
  2. the second meal? that “salad” is lettuce … with nothing else, not even dressing unless its just olive oil or some milk i guess? gross.
  3. also thats the price of each serving, not an entire loaf of bread, a bottle of olive oil, etc. that stuff adds up which means you have to have a lot of money at one time to buy it all.
  4. that meal probably took an hour and a half to make, which is a long fucking time when you work multiple jobs or are caring for a lot of people or dont have help! seriously, if you are a single parent of three who works, is spending an hour and a half every night preparing a meal a likely option?
  5. same with beans and rice! also, you know whats a fucking bummer? eating beans and rice every night because you are poor. ask any person who has done it and they will tell you (you can start with me).
  6. there is a “nutrition” argument here that lacks a follow up: poor people are more likely to be doing physical labor and need more than 571 calories per meal.
  7. you know who is less likely to know how to bake or prepare a chicken? people without access to the internet, or libraries, or who werent taught how to by their parents because their parents worked all the time. access to healthy foods is a classist issue and classism is cyclical, you fucking morons.
  8. seriously, these sorts of infographics make me want to fucking flip tables. do you know why people don’t eat more fresh fruits and vegetables? because fresh fruits and vegetables are expensive, because they take a long time to prepare, because they dont live near a grocery store that has a decent produce section, because they dont have reliable transportation to get groceries to and from the grocery store, because they dont have the energy to plan all of the shit that is involved in making healthy, intentional, filling, balanced meals. basically: poor people get fucked, and then we get BLAMED for being lazy.
  9. eating “healthy”, aka access to fresh fruits and vegetables, is a privilege, first, foremost, always. so fuck you new york times and your ignorant goddamn infographic.
  10. there are SYSTEMATIC REASONS that we do not have equal access to fresh fruits and vegetables. they are very REAL problems. besides, you know, systematic poverty in america, the total mis-distribution of farm subsidies is a perfect place to start. read about that, then either get bent or start working on the actual problem.
Reposted fromYggry Yggry

September 07 2014

6382 f391
Reposted fromedenpath edenpath viasoulkill soulkill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl